Calendar ortodox 9 decembrie 2019. Rugăciunea puternică pe care să o rostești în această zi

Calendar ortodox 9 decembrie. În fiecare an, la data de 9 decembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Zămislirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu de către Sfânta Ana.

Calendar ortodox 9 decembrie 2019. Rugăciunea puternică pe care să o rostești azi

Sfânta Ana provenea din seminția preoțească, iudaică, a lui Levi. Ea era fata cea mai mică a preotului Matihian din neamul lui Aaron, împlinindu-se astfel profeția că Mesia va avea o dublă descendență: împărătească și preoțească.

Ana și Ioachim nu puteau avea copii și erau condamnați de toată lumea, pentru că, pe vremea aceea, se considera că cine nu are copii nu are binecuvântarea lui Dumnezeu.

După rugăciuni fierbinți, Dumnezeu trimite pe îngerul Său care îi vestește Sfintei Ana că va avea un copil. La vremea cuvenită s-a împlinit cuvântul îngerului, iar Ana cea stearpă a născut pe Sfânta Fecioară Maria.

În această zi sfântă se rostește o rugăciune puternică, ce le este de folos mai ales femeilor care nu pot avea copii, dar și tuturor mamelor din lume. De asemenea, în ziua aceasta este dezlegare la pește pentru toți credincioșii care țin Postul Crăciunului.

„Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!”, este rugăciunea pe care fiecare bun creştin trebuie să o rostească astăzi.

Sfânta Ana este cea care le ajută pe femeile care nu pot avea copii, de aceea încă o rugăciune de mare folos spusă către Ea se poate rosti astăzi!

„Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul şi pământul cu toate cele ce sunt într-însele; Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească şi să se înmulţească, Tu cel ce ai binecuvântat pe Sara, soţia lui Avraam, şi la bătrâneţile ei a născut pe Isaac, şi ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuil Prorocul şi alţi copii, dă-mi şi mie roadă pântecelui meu, şi nu mă lăsa să rămân pururea de ocară şi urgie oamenilor. 

Adonai, Doamne Savaot, Tu Care ştii ocara nerodirii mele, dezleagă-mi durerea inimii mele, deschide pântecele meu, şi pe cea neroditoare arat-o roditoare cu Atotputernicia Ta… Şi orice voi naşte: fecior ori fecioară, o voi închina Sfinţiei Tale cu toată inima, dăruind-o Bisericii Tale pentru a-Ți sluji pururea acolo.”

Loading...