Ajutor de inmormantare 2021. Ce bani vor primi romanii potrivit noii legi

1.389

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 a fost publicata in Monitorul Oficial. Potrivit legii, ajutorul de inmormantare se va reduce in acest an in comparatie cu valoarea avuta in 2020.

Astfel, incepand cu data de 12 martie, acest sprijin financiar se va reduce la 5.380 de lei. Mentionam ca in anul 2020 ajutorul de inmormantare era de 5.429 de lei .

Legea spune ca ajutorul de deces trebuie sa fie cel putin egal cu castigul salarial mediu brut. Din moment ce castigul salarial mediu brut scade, la fel se intampla si cu ajutorul de deces.

Scade ajutorul de inmormantare

La mijlocul acestei saptamani, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 a aparut in Monitorul Oficial si se aplica din data de 12 martie 2021.

Din textul acestei lei reiese ca ajutorul de deces va scadea, la data intrarii in vigoare a legii, de la 5.429 de lei, cat a fost in 2020 la 5.380 de lei. Astfel, beneficiarii vor lua mai putin cu 49 de lei.

Acest cuantum de 5.380 de lei este cel acordat in cazul decesului unei persoane asigurate in sistemul public de pensii- salariatii, in principal – sau in cazul decesului unui pensionar.

Actele necesare acordarii ajutorului de deces, dupa caz, sunt:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);

• certificat de deces (original si copie);

• act de identitate al solicitantului (original si copie);

• acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);

• dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);

• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);

• adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).

• adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca persoana decedata avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, dupa caz.

• dovada ca membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui care solicita ajutorul de deces, dupa caz.

Dupa efectuarea platii ajutorului de deces platitorul de drepturi de asigurari sociale are obligatia de a inscrie pe verso-ul certificatului de deces original mentiunea “ACHITAT”, data, semnatura si stampila.